KRISTANA MISIO EN ESPERANTO

Ligoj

Untitled Document


Libroj

Untitled Document

Bildoj

Untitled Document

 

 

KRISTANA MISIO EN ESPERANTO

Ka eklezio de Kristo

Ni evangeliaj kristanoj estas per nia kredo en Jesuon Kriston kaj per nia individua kaj komuna legado kaj studado de la vorto de Dio, per auskultado de predikoj; per propra kaj komuna adorado de Dio vorte kaj kante, per propra kaj komuna pregado kaj per panrompado kaj kalikpasigado membroj de la universala eklezio, fondita de Jesuo Kristo. Ni realigas nian apartenon al la eklezio en lokaj au partaj eklezioj kaj komunumoj, kiuj konsistigas la universalan eklezion de Kristo. La unueco estas donita per la komuna kredo en Jesuon Kriston kaj per akcepto kaj realigado de lia instruo, sed ne per subjungigo al iu por ciuj deviga institucio, hierarkio kaj disciplino. Tial ni povas aparteni al la sama kristana eklezio sub diversaj nomoj kiel "eklezio de fratoj", "baptistoj", "pentekostanoj", "evangelia komunumo", "protestantoj", "reformitoj", "metodistoj" ktp. - sed ni tamen, car ni kredas Kriston la kapo kaj la nura estro de tiu komuna eklezio, vivas en unueco kun Kristo, en kiu estas la nura vera kaj de Dio postulata unueco (Kol 1,17).

 

 

La senditeco de la eklezio estos finita per la dua alveno de Kristo, kiam li forprenos sian eklezion en la cielon kaj per gi, aldonante ciujn resurektintajn el tiuj, kiuj endormigis en la Sinjoro, revenos sur la teron en sia rega brilego kaj povo. La homo ne povas esti plena kristano en daura izoleco (1 Kor 12-13), tial estas lia tasko post sia konvertigo serci konvenan biblifidelan eklezion au komunumon, baptigi por plenumi la ordonon de Kristo kaj antau homoj atesti pri sia kredo kaj partopreni en kreda vivo kaj misio de sia komunumo, kiel parto de la universala eklezio.

 
 
Hejmen | Kiu Ni Estas | Niaj Fontoj | Ligoj | Predikoj | Demandoj & Respondoj | Bulteno | Sitemap | Redaktoroj
Izdelava spletnih strani | Produktite kaj formite de: Fresh Marketing, Sinej Hlastan s.p.