KRISTANA MISIO EN ESPERANTO

Ligoj

Untitled Document


Libroj

Untitled Document

Bildoj

Untitled Document

 

 

KRISTANA MISIO EN ESPERANTO

Kion kaj kiamaniere ni kredas?

1. Ni kredas, ke ekzistas unu Dio en tri personoj: la Patro, la Filo kaj la Sankta Spirito.
2. Ni kredas, ke Dio, kiu kreis la mondon kaj en gi la homon kaj ciujn aliajn vivestajojn, sin komplete revelaciis al la homo per sia Vorto, kiu farigis homo venante en la mondon, por savi la homojn. La homoj falis per la peko de Adamo en heredan pekon kaj tiel defalis de Dio kaj ili el propra rekono kaj volo ne povas savigi kaj reveni al sia Kreinto. El la amo al la homoj Dio-Patro oferis sian propran ununaskitan Filon pro la pardono de pekoj kaj savado de la homoj (Joh 3,16).
3. Ni kredas, ke la veran kredon oni povas akiri el la predikado, kiu venas el la vorto de Kristo (Rom 10,17). La vorto de Kristo estas skribita en la Biblio, por kiu ni kredas, ke gi estas en sia tuto inspirita de Dio (2 Tim 3,16). Ni samtiel kredas, ke la Skribo estas en sia tuto vera kaj senerara (Joh 17,17).
4. Ni kredas, ke nia naturo post la peko de Adamo falis el la stato de senkulpeco, kiu al la unua homparo malfermis la senperan aliron al Dio. Tiel ni kredas lau la Biblio, ke ne vivis senpeka homo (1 Joh 1,8) krom Jesuo, la vera homo kaj la vera Dio, kaj tiamaniere ni ciuj meritas poreternan punon (Rom 6,23), sed samtempe ni kredas, ke ni ricevis la gracan donacon de eterna vivo en Kristo, nia Sinjoro, car ni en lin kredas kaj ne pro niaj religiaj au moralaj klopodoj.

 

 

 

5. Ni kredas, ke la savo trovigas ekskluzive en Jesuo kaj per li (Ago 4,12). La Sinjoro mem en sia interparolo kun Nikodemo diris ankau al ni, ke neniu povas vidi la cielan regnon, krom se naskita denove, desupre (Joh 3,3). La novnaskigo en la spirito kaj en la akvo estas atingebla per penta rekono de propraj pekoj en intima interparolo kun Dio kaj per akcepto de la kredo en Jesuon Kriston kiel la nura peranto kaj savanto (Joh 14,6). Estas al ni garantiite, ke se ni proprabuse rekonas, ke Jesuo estas la Sinjoro kaj se ni en nia koro kredas, ke Dio lin relevis el la mortintoj, ni akiris la savon (Rom 10,9). Tiel la homo ne povas akiri sian savon per siaj faroj kaj meritoj, per sia "boneco", moraleco au liturgiaj ritoj, kutimoj kaj tradicioj. Ni havas la savon kiel la donacon de Dia graco kaj de la ofero de Jesuo kaj lia morto sur la kruco (Efe 2,1-10; Gal 2,16-21). La formulo de nia kredo estas Biblio + 0; la instruojn kaj religiojn, kiuj la Biblion prenas per selekto, gin falsifas, private eksplikas per homa sago, gin reduktas, relativigas, simboligas au al gi aldonas fontojn, kiuj ne havas Dian sigelon (tradicio, koncilioj, eklezia instruistaro, "papo", apokrifoj, privataj revelacioj, "profeto" ktp., ni ne povas agnoski kiel partojn de la eklezio de Kristo. Tiel ni resumas nian kredon lau la formulo de Marteno Luther en latina lingvo:

Sola gratia (nur la graco)
Sola fides (nur la kredo)
Sola scriptura (nur la Skribo)
Solus Christus (nur Kristo)

 

 
 
Hejmen | Kiu Ni Estas | Niaj Fontoj | Ligoj | Predikoj | Demandoj & Respondoj | Bulteno | Sitemap | Redaktoroj
Izdelava spletnih strani | Produktite kaj formite de: Fresh Marketing, Sinej Hlastan s.p.