KRISTANA MISIO EN ESPERANTO

Ligoj

Untitled Document


Libroj

Untitled Document

Bildoj

Untitled Document

 

 

KRISTANA MISIO EN ESPERANTO

La vivo en Kristo

La vivo de kristanoj okazas en daŭra atestado por Kristo senpere per misia anoncado al idolanoj kaj senkredantoj, kaj malrekte per sia sanktigata vivo en akordo kun la volo de Dio kaj kun la ordonoj de Jesuo (Tit 2,11). Tio signifas rezigni pri la mondaferoj - ne en la senco esti izolita for de la homa socio aŭ en la senco de religia strangeco kaj nenormaleco, sed en la senco de absoluta prioritato por la Sinjoro kaj lia instruo antaŭ la atendoj de la mondo. La vera kristano, kiu samtempe ĉiam estas libere kaj konscie konvertiĝinta homo, ja la kristanan kredon oni ne povas heredi aŭ ĝin "lerni" aŭ esti de ĝi oktroita aŭ eĉ nur esti en ĝi administre registrita, ĝuas la fruktojn de la tero kaj de homa laboro en akordo kun la modelo de Kristo; sed li malakceptas orientigon de sia vivo per materiaj bonaĵoj, mono, gloro, renomo kaj laŭdo fare de la mondo. Li ĉiam, kiel la ordono de la Sinjoro, serĉas unue la aferojn de la ĉiela regno kaj de ĝia justeco - kaj apude li dankeme akceptas ĉion, kio laŭ la promeso de la Sinjoro estas al li aldonita (Mat 6,33). Kaj el tio, kion li ricevas, li dividas inter tiuj, kiuj la helpon bezonas. Li konscias, ke lia korpo estas la viva templo de la Sankta Spirito (1 Kor 3,16-17) kaj ke li kiel kredanto estas la viva konstruŝtono (1 Pet 2,5) en la konstruaĵo de la eklezio de Kristo. Tial li atentas ne makuli sin per malpermesitaj ĝuoj, speciale per substancoj, kiuj la homon sklavigas (alkoholo, narkotaĵoj, nikotino).

 

 

Li akumulas sian trezoron en la ĉielo, kie ĝi ne estas je dispono al rabistoj kaj parazitoj (Mat 6,19-21). La vivo de la kristanoj konsistiĝas kaj plenumiĝas per bazaj vivtaskoj kaj misioj, kiajn Dio taskigis jam al la unuaj du homoj en paradizo: esti fekundaj, plenigi la teron kaj ĝin kontroli (1 Mos 1,28), per tasko de laŭdado kaj adorado (1 Kor 10,31) de Dio per vorto, kantado kaj muziko kaj aliaj artoj, per faroj inspiritaj de amo kaj mizerikordo, per individua kaj komuna preĝado, per partopreno ĉe diservoj kaj ekleziaj aranĝoj kaj agadoj, per varbado por Jesuo kaj atestado antaŭ la mondo. Koncerne ĉion-ĉi la kristanoj atentas la vortojn kaj avertojn de Jesuo, ke ni ne preĝu kiel paganoj per recitado (Mat 6,7), sed ke ni persone kaj sincere interparolu kun Dio, esprimante al Li niajn petojn kaj dankojn (Ef 6,18). Kristano ne estas tiu, kiu pretendas esti perfekta kaj plenumanta la volon de Dio, sed tiu, kiu agnoskas al Dio sian neperfektecon kaj nepovon plenumi Lian volon, sed kredi en Lian Filon, kiu por ni ĉiuj estas perfekta kaj perfekte plenumis la Leĝon. Kristano unuflanke ĵetas siajn zorgojn (1 Pet 3,7) sur Kriston kaj vivas senzorgan vivon sub protekto de Dio - sed aliflanke li estas ĉiam preta suferi pro Kristo kaj lia evangelio (1 Pet 1,6), foje ankaŭ disponigi sian liberon, sanon, havaĵon kaj finfine vivon. Atestado pri la kredo kaj por Jesuo okazu ĉiam en amo kaj ĝentilo, kiel rekomendas la apostolo (Kol 4,6). Kompilis V.O.

 
 
Hejmen | Kiu Ni Estas | Niaj Fontoj | Ligoj | Predikoj | Demandoj & Respondoj | Bulteno | Sitemap | Redaktoroj
Izdelava spletnih strani | Produktite kaj formite de: Fresh Marketing, Sinej Hlastan s.p.