KRISTANA MISIO EN ESPERANTO

Ligoj

Untitled Document


Libroj

Untitled Document

Bildoj

Untitled Document

 

 

KRISTANA MISIO EN ESPERANTO

Biografio de Vinko Ošlak

Vinko Ošlak. Mi naskiĝis en 1947 en Slovenburgo (Slovenj Gradec/ Windischgraz) en nuna Slovenio; mia etkamparana familio vivis en vilaĝo Paroĥvilaĝo (Farna vas/ Pfarrdorf) proksime al aŭstria ŝtatlimo, parto de antaŭ 1920 komuna provinco Karintio (Koroška/ Kärnten). Elementa lernejo en Antaŭvalo (Prevalje/ Prävali); malalta stupo de klasika gimnazio en Ebeno (Guštanj/ Gutenstein; nuntempe Ravne); ekonomia mezlernejo kun maturekzameno en Slovenburgo. En Labako (Ljubljana) studado de politiksciencoj kun interrompo; kontinua studado ĉe AIS en San Marino kun bakalaŭro pri la germana romantika filozofo Novalis kaj magistriĝo pri la komunika problemaro en Karintio inter la germana kaj slovena etnoj. Unujara studado de la malnovgreka en Labako. Aldona profesia studado de andragogiko en Aŭstrio kun internvalida certigilo kaj de konsulta akompano kun internvalida certigilo.


Hejme edukita en katolika kaj kamparan-morala tradicio; kiel junulo entuziasmiĝinta pri socialisma ideo, pri instruo de Markso, Engelso kaj Mao, samtempe pri greka filozofio kaj roma stoikismo; inter 16 kaj 26 konvinkita ateisto. Serĉado en aziaj religioj. Reveno al katolika instruo. Dum jardekoj forta identiĝo kun katolikismo; en lastaj 20 jaroj de katolika periodo (fakte ĝis 2004, formale per eksiĝo 2006) andragogo, tradukisto kaj gvidanto de biblistudaj grupoj en slovena parto de la Katolika agado ĉe la karintia diocezo Krka/ Gurk en Klaŭdiforumo (Klagenfurt/ Celovec). Post eksiĝo el la rom-katolika eklezio kaj konsekvence el ĝia laborposteno parte senlabora, parte memstara publicisto kaj tradukisto. Momente senlabora en atendo de emeritiĝo.
Ek de 1972 edziĝinta, patro de 4 infanoj kaj avo de nepino kaj nepo.


Laŭprofesie: kalkulisto en uzino, instruisto en elementa lernejo, ĵurnalisto, prizorganto de kulturaj aranĝoj kaj organizaĵoj en la municipo, kompostisto en presejo, ministo en minejo de plumbo kaj zinko, kalkulisto kaj tradukisto de faka literaturo en la sama minejo; post elmigro al Aŭstrio 1982 korektisto en presejo, redaktoro en eldonejo kaj redaktoro de kvaronjara slovena literatura kaj kultura revuo en Karintio, andragogo ĉe Katolika agado en diocezo – parte memstara publicisto, parte senlaborulo.
Aŭtoro de ĉirkaŭ 30 libroj en slovena lingvo kaj en Esperanto (eseoj, romanoj, taglibroj, filozofiaj verkoj) kaj de miloj da eseoj, artikoloj, recenzoj ktp. en revuoj kaj gazetoj; tradukisto de ĉirkaŭ 20 aperintaj libroj el la germana, angla, internacia kaj serba lingvoj.

 

Politike kiel juna studento maldekstre orientita, tamen ne konforma kun la tiam reginta komunisma reĝimo en Jugoslavio. Post reveno al kredo je Dio engaĝiĝo por demokratio kaj por sendependeco de Slovenio; sekretpolice persekutita (polica domtraserĉado, trovo de subaŭskultaj radioinstrumentoj, bremsado de profesia evoluo ktp.). Neniam ano de iu ajn politika partio aŭ organizaĵo. Post konvertiĝo de antaŭ 6 jaroj lojala obeo al ŝtataj leĝoj, sed kompleta politika abstino surbaze de la biblia kredo, ke la povo ne venas el la popolo, kiel instruas la doktrino de demokratio, sed de Dio, kiel instruas la Biblio. Kun prefera simpatio al konstitucia monarkio.
Krom 10 jaroj en juneco mi dum mia tuta vivo kredis je ekzisto de persona Dio, kreinto de la universo kaj de la homo. Tamen tiu kredo estis miksita kun imagoj de greka kaj roma filozofio, ankaŭ kun kelkaj imagoj de budhisma filozofio kaj religio, de ĉina konfuceismo kaj daoismo – kaj finfine kun multaj imagoj de moderna humanismo. Mi pri Jesuo Kristo informe kaj katekisme „sciis”, mi konis liajn vortojn, ja mia unua libro ekde kiam mi scipovis legi  estis la Biblio – kaj eĉ kiel ateisto mi ne ĉesis foje legi ĝin, prefere en esperanta traduko, per kio mi markis kredodistancon. Mi kredis konforme al la katolika doktrino, ke mia natura bonkoreco (?) sufiĉas, ke Dio min ne punos poreterne, speciale en komparo kun „veraj friponoj kaj krimuloj”.

Mi kompare kun aliaj bone konis la Biblion, sed nur literature, informe, ne ankaŭ laŭsence kaj speciale ne laŭspirite. Kiel la nuna katolika doktrino post la II-a Vatikanumo en 1963-65 mi kredis, ke por Dio kaj Lia juĝo pri ni gravas kaj sufiĉas nia sincereco kaj bonvolo al aliaj homoj. Tial mi kredis, ke Zamenhofo pravis per sia homaranisma ideo kaj mi kredis same. Mi prenis min por homaranisto de katolika marko...

Profesia okupiĝo pri la Biblio (surtaskigita de la katolika eklezio!), legado de vere kristanaj libroj (la plej decidan efikon sur min havis la verko Global Peace and the Rise of Antichrist (La tutmonda paco kaj la leviĝo de Antikristo) de usona evangelisto kaj matematikprofesoro Dave Hunt atentigis min al evidento, ke mi ne troviĝas en „bona klubo”. Mi komencis regule viziti bibliajn vesperojn ĉe la biblia grupo de kristanaj fratoj „Gemeinde für Christus / Eglise pour Christ” (Komunumo por Kristo), fondita en Svisujo en la jaro 1909 de Fritz Berger, baldaŭ mi ekkonis mian realan situacion antaŭ Dio: ke mia ŝajna „bonkoreco” ne sufiĉas, por ke mi estu savita. Mi konvertiĝis kaj estis naskita denove. En iu simila komunumo en Slovenio mi estis baptita. Nun mi helpas per tradukado de kristanaj libroj kaj traktaĵoj, per prelegoj kaj predikoj en la komunumoj. Ĉar estas dirite en la Skribo: „Kaj mi vidis alian anĝelon, flugantan en meza ĉielo, havantan eternan evangelion, por evangelii la loĝantojn de la tero kaj ĉiun nacion kaj tribon kaj lingvon kaj popolon” (Apokalipso 14,6) – kaj ĉar Esperanto kiel lingvo ne estas ekster tiu raporto, mi decidis kun mia frato kaj amiko Timoteo, en espero, ke baldaŭ Dio sendos kunlaborantojn, malfermi kristanan mision en Esperanto. Mia deziro estas simpla: ke la saman feliĉon, esti senmerite savita de Jesuo Kristo surbaze de kredo en lin kaj lian anstataŭan oferon por miaj pekoj, akiru ĉiuj, kiuj alprenis la lingvon de Zamenhofo por labori per ĝi por la paco, kiel nin Jesuo taskigis en sia prediko sur la monto.
 
 
Hejmen | Kiu Ni Estas | Niaj Fontoj | Ligoj | Predikoj | Demandoj & Respondoj | Bulteno | Sitemap | Redaktoroj
Izdelava spletnih strani | Produktite kaj formite de: Fresh Marketing, Sinej Hlastan s.p.